УМК

Беларуская літаратура

 

п/п

 

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

 1.  

Цітова Л.К.

"Браму скарбаў сваіх адчыняю...": 5 клас: дапаможнік для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Цітова Л.К.

"Браму скарбаў сваіх адчыняю...": 5 клас: дапаможнік для настаўнікў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Цітова Л.К.

"Слова - радасць, слова - чары....": 6 клас: дапаможнік для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Цітова Л.К.

"Слова - радасць, слова - чары....": 6 клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Логінава Т.У.

Таямніца паэзіі і загадка прозы: 7 клас: дапаможнік для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Логінава Т.У.

Таямніца паэзіі і загадка прозы: 7 клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Русілка В.І.

Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родаваў і жанравай спецыфіцы: 8 клас: дапаможнік для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Русілка В.І.

Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родаваў і жанравай спецыфіцы: 8 клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Праскаловіч В.У.

Выкажыся, калі я цябе ўбачыў!: ( Мастацтва вусных выказванняў): 9 клас: дапаможнік для вучняў  агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Праскаловіч В.У.

Выкажыся, калі я цябе ўбачыў!: ( Мастацтва вусных выказванняў): 9 клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Грынько М.У.

Пад ветразем спасціжэння і творчасці: 10 клас: дапаможнік для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Грынько М.У.

Пад ветразем спасціжэння і творчасці: 10 клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Гоўзіч І.М.

Шукаем шэдэўры!..: (вопыты літаратурных даследаванняў): 11-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

 1.  

Гоўзіч І.М.

Шукаем шэдэўры!..: (вопыты літаратурных даследаванняў): 11-ы кл.: дапам. для настаўнікашагульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

История

п/п

 

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Кочнев

Этот загадочный Древний мир: 5 кл.::пособие для учителей   общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

2

Кочнев

Этот загадочный Древний мир:пособие для учащихся 5 кл.  общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

3

Воронович В.М.

На пороге Нового времени: ХІV - ХV вв.: 7-й кл. пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Воронович В.М.

На пороге Нового времени: ХІV - ХV вв.: 7 кл. пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Луговцова С.Л.

Всемирная история Нового времени, ХVІ -  ХVІІІ вв.:страны и люди: 8-й кл.:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

6

Луговцова С.Л.

Всемирная история Нового времени, ХVІ - ХVІІІ вв.:страны и люди: 8-й кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

7

Кошелев В. С.

Всемирная история Нового времени, ХІХ - нач.ХХ в.: становление индустриальной цивилизации: 9-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

8

Кошелев В. С.

Всемирная история Нового времени, ХІХ - нач.ХХ в.: становление индустриальной цивилизации: 9-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

9

Космач Г. А.

Всемирная история Новейшего времени, 1918-1945 гг.: проблема войны и мира:10 -й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

10

Космач Г. А.

Всемирная история Новейшего времени, 1918-1945 гг.: проблема войны и мира:10 -й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

11

Космач Г.А.

Новейшее время: проблемы и перспективы (1945 - начало ХХІ в.): 11-й класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с бел и рус. яз. обучения

2010

Библ.

12

Космач Г.А.

Новейшее время: проблемы и перспективы (1945 - начало ХХІ в.): 11-й класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел и рус. яз. обучения

2010

Библ.

Гісторыя Беларусі

13

Буткевич В.В.

Мое Отечество: 6 класс:пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования/ В.В.Буткевич

2014

Библ.

14

Буткевич В.В.

Мое Отечество: пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования/ В.В.Буткевич

2012

Библ.

15

Цемушаў С.М.

Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны ХІІІ ст.: 6-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

16

Цемушаў С.М.

Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны ХІІІ ст.: 6-ы кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

17

Варонін В.А.

Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ - сярэдзіна ХVІ ст.) : 7-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадук. устаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

18

Варонін В.А.

Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ - сярэдзіна ХVІ ст.) : 7-ы кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадук. устаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

19

Кудраўцава С.А.

Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай: 8-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. укстаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

20

Кудраўцава С.А.

Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай: 8-ы кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. укстаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

21

Корзюк А.А.

Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец 18-пачатак 20): 9-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. укстаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

22

Корзюк А.А.

Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец 18-пачатак 20): 9-ы кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. укстаноў з белар. і рус. мовамі нав

2010

Библ.

23

Паноў С.В.

Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця: 11-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. укстаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

24

Паноў С.В.

Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця: 11-ы кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. укстаноў з белар. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

Обществоведение

25

Гирина В.Н.

Мир человека. 9 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

26

Гирина В.Н.

Мир человека. 9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

27

Гирина В.Н.

Человек в современном мире 11 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

28

Гирина В.Н.

Человек в современном мире 11 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

29

Майсейчик А.Н.

Черлидинг: пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования, учреждений доп. образования детей и молодежи

2011

Библ.

Английский язык

 

п/п

 

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Лапицкая Л.М.

Английский язык. Факультативные занятия. Практикум по чтению. 5 кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

2

Лапицкая Л.М.

Английский язык. Факультативные занятия. Практикум по чтению. 5-6 кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

3

Леонтьева Т.П.

Английский язык. Факультативные занятия. Культура речевого общения. 7-8 кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Леонтьева Т.П.

Английский язык. Факультативные занятия. Культура речевого общения. 7-8 кл.:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Карневская Е.Б.

Английский язык. Факультативные занятия. Лексико-грамматический практикум. 10 кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

6

Карневская Е.Б.

Английский язык. Факультативные занятия. Лексико-грамматический практикум. 10-11 кл.:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

Китайский язык

 

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

 

1

Молоткова Ю.В.

Практикум по чтению. 5-6 кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения/А.П.Пониматко

2012

Библ.

 

2

Молоткова Ю.В.

Практикум по чтению. 5-6 кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения/А.П.Пониматко

2012

Библ.

 

3

Пониматко А.П.

Практикум по чтению. 5-6 кл.:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения/А.П.Пониматко

2012

Библ.

 

Физическая культура

 

п/п

 

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Садовникова В.В.

Аэробика 5-11 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

2

Садовникова В.В.

Аэробика 5-11 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

3

Белявский Г.А.

Гибкий путь (основы дзюдо): пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Белявский Г.А.

Гибкий путь (основы дзюдо): пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Константинов Ю.С.

Детско-юношеский туризм: пособие для педагогов

2010

Библ.

6

Овчаров В.С.

Играем в футбол: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

7

Овчаров В.С.

Играем в футбол: учебная программа  для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

8

Митрахович С.С.

Туризм: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

ОБЖ

 

п/п

 

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Загвоздкина Т.В.

Безопасность в жизни и в быту: 5 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

2

Загвоздкина Т.В.

Безопасность в жизни и в быту: 5 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

3

Фатин С.Б.

Безопасный велосипед: 6-8 кл.:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Фатин С.Б.

Безопасный велосипед: 6-8 кл.:учебная программа для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Яковлева Н.Н.

Личная и коллективная безопасность в школе и микрорайоне: 7 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

6

Яковлева Н.Н.

Личная и коллективная безопасность в школе и микрорайоне: 7 кл.: учебная программа

2010

Библ.

7

Загвоздкина Т.В.

Экстремальные ситуации и правила поведения при их возникновении: 9 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

8

Шахов Е.А.

Радиационная безопасность: 9-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

9

Шахов Е.А.

Радиационная безопасность: 9-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

Беларуская мова

 

п/п

 

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Саматыя І.М.

Гэты няпросты просты сказ: вучэбна-метадычны комплекс

2010

Библ.

2

Валочка Г.М.

Вывучаем беларускі правапіс: 5-9 кл..: вучэб.-метад. комплекс

2010

Библ.

3

Гамеза Л.М.

Грані слова: ад гука да сказа: 5-ы кл..: вучэб.-метад. комплекс

2010

Библ.

4

Валочка Г.М.

Беларуская мова. 5-9 класы. Вывучаем беларускі правапіс: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

5

Якуба С.М.

Беларуская мова. 6 клас. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

6

Якуба С.М.

Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: 6-ы кл.

2010

Библ.

7

Валочка Г.М.

Слова ў тэксце: 7-ы кл.: вучэб.-метад. комплекс

2010

Библ.

8

Якуба С.М.

Беларуская мова. 8 клас. Гэты няпросты просты сказ: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2012

Библ.

9

Саматыя І.М.

Беларуская мова. 8 клас. Гэты няпросты просты сказ: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

10

Новік М.І.

Беларуская мова. 9 клас. Складаны сказ без складанасці: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2012

Библ.

11

Новік М.І.

Беларуская мова. 9 клас. Складаны сказ без складанасці: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2012

Библ.

12

Валочка Г.М.

Беларуская мова. 10-11 класы. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі:дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2010

Библ.

13

Валочка Г.М.

Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы: 10-11 кл..: вучэб.-метад. комплекс

2010

Библ.

14

Валочка Г.М.

Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы: 10-11 кл..: (дапаможнік для вучняў)

2010

Библ.

Начальная школа

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

Літаратурнае чытанне

1

Антонава Н.У.

Роднае слова. 1-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

2

Антонава Н.У.

Роднае слова. 1-ы кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

3

Галяш Г.А.

Кніга запрашае ў падарожжа. 2-і кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

4

Галяш Г.А.

Кніга запрашае ў падарожжа. 2-і кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

5

Паўлоўскі І.І.

Беларускае красамоўства. 4-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

6

Паўлоўскі І.І.

Беларускае красамоўства. 4-ы кл.: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання

2011

Библ.

Русский язык

7

Антипова М.Б.

Русский язык. 2 класс.Тайны звуков и букв: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

8

Антипова М.Б.

Русский язык. 2 класс.Тайны звуков и букв: рабочая тетрадь:  пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

Литературное чтение

9

Воропаева В. С.

Литературное чтение. 3-4 классы.Путешествие в мир сказки: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2010

Библ.

10

Воропаева В. С.

Литературное чтение. 3-4 классы.Путешествие в мир сказки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2010

Библ.

11

Воропаева В. С.

Литературное чтение. 3-4 классы.Путешествие в мир сказки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2010

Библ.

Математика

12

Канашевич Т.Н.

Математика. 3 класс.путешествие в страну Занимательной математики:  пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

13

Канашевич Т.Н.

Математика. 3 класс.путешествие в страну Занимательной математикм: рабочая тетрадь:  пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

14

Канашевич Т.Н.

Математика. 4 класс.путешествие в страну Занимательной математикм: рабочая тетрадь:  пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

ИЗО

15

Ткач Е.В.

Композиция: 2 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

16

Ткач Е.В.

Композиция: 2 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

17

Волкова И.Г.

Традиционные художественные техники: 4 класс: учебное пособие для учащихся 4-го класса общеобразовательных учреждений

2011

Библ.

18

Волкова И.Г.

Традиционные художественные техники: 4 класс: учебное пособие для учителей 4-го класса общеобразовательных учреждений

2010

Библ.

Музыка

19

Ковалив В.В.

Музыка. 1 класс: Мои первые звуки: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

20

Ковалив В.В.

Музыка. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

21

Ковалив В.В.

Музыка. 2 класс.Мои первые ритмы и ноты: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

22

Ящембская-Колеса  И.В.

Музыка. 3 класс.Мои первые музыкальные интонации: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

23

Ковалив В.В.

Музыка.1-4 классы:пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и   рус. яз. обучения

2011

Библ.

24

Ящембская-Колеса  И.В.

Музыка.4 класс.Разговариваем языком музыки : рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

Химия

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Аршанский Е.Я.

В стране чудесной химии, 7 класс (пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

2

Аршанский Е.Я.

В стране чудесной химии, 7 класс  (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

3

Колевич Т.А.

Удивительный мир неорганической химии, 10 класс  (пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

4

Колевич Т.А.

Удивительный мир неорганической химии, 10 класс (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

5

Лахвич Ф.Ф.

Удивительный мир органической химии, 11 класс(пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

6

Лахвич Ф.Ф.

Удивительный мир органической химии, 11 класс(пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

Биология

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Яцкевич Я.Н.

Человек и мир. 5 класс: Познай мир: : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

2

Яцкевич Я.Н.

Человек и мир. 5 класс: Познай мир: : пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

3

Борщевская Е.В.

Мир культурных растений,  7 класс (пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

4

Борщевская Е.В.

Мир культурных растений,  7 класс (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

5

Гричик В.В.

Занимательный мир животных, 8 класс (пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб

6

Рогожников О.Н.

Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека, 9 класс(пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

7

Рогожников О.Н

Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека, 9 класс(пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

8

Песнякевич А.Г.

Введение в биотехнологию: 10-й  кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

9

Песнякевич А.Г.

Введение в биотехнологию: 10-й  кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

География

 

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

 

1

 

Начальный курс географии. 6-7  классы: Путешествие по географической карте: учебно-методический комплекс:

2011

Библ.

 

2

Зыль Е.А.

География материков и стран. 8  класс: По странам и континентам: учебно-методический комплекс:

2011

Библ.

 

3

Зыль Е.А.

География материков и стран. 9  класс: Евразия - материк контрастов: учебно-методический комплекс:

2011

Библ.

 

Трудовое обучение

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Яворская Л.М.

Волшебный мир кулинарии: 5 кл.:пособие для учащихся общеобразоват учреждений с бел и рус. яз. обучения

2011

Библ.

2

Яворская Л.М.

Волшебный мир кулинарии: 5-6 кл.:пособие для учителей общеобразоват учреждений с бел и рус. яз. обучения

2011

Библ.

3

Яворская Л.М.

Волшебный мир кулинарии: 6 кл.:пособие для учащихся общеобразоват учреждений с бел и рус. яз. обучения

2011

Библ.

4

Астрейко С.Я.

Пропильная резьба и выжигание по древесине: 5-6-е кл.; Художественнон точение древесины: 8-9 кл. Основы художественного .: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Астрейко С.Я.

Пропильная резьба и выжигание по древесине: 5-6-е кл.; Художественнон точение древесины: 8-9 кл. Основы художественного .: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

6

Гузов В.В.

Художественная обработка металлов: просечка по металлу, чеканка по металлу: 7-9-е кл.: Плетение из соломки. Плетение из ивового прута.7-8-е кл.:пособие для учащихся общеобразоват учреждений с бел и рус. яз. обучения

2010

Библ.

7

Гузов В.В.

Художественная обработка металлов: просечка по металлу, чеканка по металлу: 7-9-е кл.: Плетение из соломки. Плетение из ивового прута.7-8-е кл.:пособие для учителей общеобразоват учреждений с бел и русским яз. обучения

2010

Библ.

Информатика

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Глухарева С.Л.

Занимательная информатика, 6-7 классы (пособие для учителей)

2010

Метод. каб.

2

Глухарева С.Л.

Занимательная информатика, 6-7 классы (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

3

Шабека Л.С.

Занимательное графическое моделирование на компьютере: 9-й кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Шабека Л.С.

Занимательное графическое моделирование на компьютере: 9-й кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Захаревич В.Е.

Измерять – значит познавать. Рабочая тетрадь, 6 класс  (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

6

Лапо А.И.

Информатика в задачах, 8-9 классы (пособие для учителей)

2010

Метод. каб.

7

Лапо А.И.

Информатика в задачах, 8-9 классы (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

8

Сулейманов В.З.

Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет, 10 класс(пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

9

В.З.Сулейманов

Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет, 10 класс(пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

10

Пупцев А.Е.

Мультимедиа в современной жизни, 11 класс (пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

11

Пупцев А.Е.

Мультимедиа в современной жизни, 11 класс(пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

Русский язык

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Худенко Л.А.

Кладовая слов русского языка: 5-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

2

Худенко Л.А.

Кладовая слов русского языка: 5-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

3

Дикун Т.А.

Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов: 6-й класс:пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Дикун Т.А.

Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов: 6-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Игнатович Т.В.

От значения к написанию: 8-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

6

Игнатович Т.В.

От значения к написанию: 8-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

7

Долбик Е.Е.

Секреты синтаксиса и пунктуации: 9-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

8

Долбик Е.Е.

Секреты синтаксиса и пунктуации: 9-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

9

Русецкий В.Ф.

Культура речи: 10-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

10

Русецкий В.Ф.

Культура речи: 10-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

11

Саникович И.М.

Функциональная стилистика русского языка: 10-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

12

Саникович И.М.

Функциональная стилистика русского языка: 10-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

13

Мурина Л. А.

Современная риторика: основы речевого общения: 11-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

14

Мурина Л. А.

Современная риторика: основы речевого общения: 11-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

Русская литература

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Захарова С.Н.

Увлекательное путешествие в мир литературы: 5-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

2

Захарова С.Н.

Увлекательное путешествие в мир литературы: 5-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

3

Царева О.И.

Содружество литературы и других видов искусства: 6-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Царева О.И.

Содружество литературы и других видов искусства: 6-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

5

Сидоренко Р.С.

Поэтические гимны морфологии: 7-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

6

Сидоренко Р.С.

Поэтические гимны морфологии: 7-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

7

Царева О.И.

Многообразие тем и жанров литературы, живописи, музыки и кино: 7-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

8

Царева О.И.

Многообразие тем и жанров литературы, живописи, музыки и кино: 7-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

9

Голубович Н.В.

Русская литература как художественная летопись человека: 8-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

10

Голубович Н.В.

Русская литература как художественная летопись человека: 8-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

11

Лобан М.Г.

Художественный образ в литературе, живописи, музыке: 9-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

12

Лобан М.Г.

Художественный образ в литературе, живописи, музыке: 9-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

13

Капшай Н.П.

Познание мира и человека в литературе русского реализма: 10-й класс:пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

14

Капшай Н.П.

Познание мира и человека в литературе русского реализма: 10-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

15

Сенькевич Т.В.

Традиции и новаторство в русской литературе ХХ - ХХІ веков: 11-й класс:пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

16

Сенькевич Т.В.

Традиции и новаторство в русской литературе ХХ - ХХІ веков: 11-й класс:пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белор. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

Физика

 

п/п

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

1

Захаревич Е.В.

Физика. 6 класс. Измерять - значит познавать: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

2

 

Физика. 6-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2012

Библ.

3

Исаченкова Л. А.

Физика. 7 класс. наблюдай и исследуй сам: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

4

Исаченкова Л.А.

Наблюдай и исследуй сам. Рабочая тетрадь, 7 класс (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

5

Бельницкая Е.А.

Любознательным о тайнах вещества, 8 класс (пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. каб.

6

Бельницкая Е.А.

Любознательным о тайнах вещества, 8 класс (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

7

Исаченкова Л.А.

Физика вокруг нас. Рабочая тетрадь, 8 класс (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

8

Исаченкова Л. А.

Физика. 8 класс. Физика вокруг нас: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

9

Дорофейчик В.В.

Физика. 9 класс. Простые решения сложных задач: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

10

Дорофейчик В.В.

Физика. 9 класс. Простые решения сложных задачс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2012

Библ.

11

 

Физика. 9-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2012

Библ.

12

Колевич Т.А.

Продолжаем открывать тайны вещества, 9 класс  (пособие для учителей+ программа)

2010

Метод. кааб.

13

Колевич Т.А.

Продолжаем открывать тайны вещества, 9 класс (пособие для учащихся)

2010

Метод. каб.

14

Жилко В.В.

Решение творческих задач. Рабочая тетрадь, 10 класс

2010

Метод. каб.

15

Жилко В.В.

Физика. 10 класс. Решение творческих задач: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

16

Анцулевич В.И.

Повторяя физику, проверяю себя. Рабочая тетрадь, 11 класс

2010

Метод .каб.

17

Анцулевич В.И.

Физика. 11 класс. Повторяю физику, проверяю себя: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2010

Библ.

 

Математика

 

 

п/п

 

Автор

Автор, заглавие

Год

изд.

Место

хран.

 

 

 1.  

Ананченко К. О.

Алгебра учит рассуждать. 10 класс.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Ананченко К. О.

Алгебра учит рассуждать. 11 класс.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Ананченко К. О.

Алгебра учит рассуждать. 7 класс.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Ананченко К. О.

Алгебра учит рассуждать. 8 класс.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Ананченко К. О.

Алгебра учит рассуждать. 9 класс.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Рогановский Н. М.

Геометрия. 10 - 11классы. Многообразие идей и методов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Рогановский Н. М.

Геометрия. 10 класс. Многообразие идей и методов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Рогановский Н. М.

Геометрия. 11класс. Многообразие идей и методов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Рогановский Н. М.

Геометрия. 7 класс. Многообразие идей и методов: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Рогановский Н. М.

Геометрия. 7-9 классы.  Многообразие идей и методов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Рогановский Н. М.

Геометрия. 9 класс. Многообразие идей и методов: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Рогановский Н. М.

Геометрия.8 класс. Многообразие идей и методов: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Канашевич Т.Н.

Математика. 5 класс.путешествие в страну Занимательной математикм: рабочая тетрадь:  пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Канашевич Т.Н.

Математика. 5 класс.путешествие в страну Занимательной математикм::  пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Гуцанович С.А.

Математика. 5-6 классы:  пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Гуцанович С.А.

Математика.5 класс. Тропинками математики: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Гуцанович С.А.

Математика.6 класс. Путешествие с математикой: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.

 

 

 1.  

Пучковская Т.О.

Математика.9 класс. Угадай и докажи: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения

2011

Библ.